Nyheter

Home/Nyheter/
29 09, 2019

Goda öringfångster vid provfiske

2019-09-29T12:47:14+02:00

Årets provfiske är slutfört och visar på en fortsatt positiv trend för öringen. De tre senaste åren är alla topp tre  sedan provfisket startade med nuvarande metod 1994. Alla sträckor visade jämnt goda fångster 2019, även om ingen riktigt var i topp.

Däremot genomfördes också en rad provfisken i Grimstoftabäcken, vilket visade på fantastiska resultat jämfört med en liknande studie för tio år sedan. Då fanns endast öring på bäckens nedersta parti närmast mynningen i Björkaån.

Nu observerades öring i hela bäckens längd och lokalt var tätheten fantastisk med upp till fyra individer per löpmeter, vilket är i klass med havsöringsbäckar. En förklaring till de höga tätheterna kan vara att bäcken används som lek och uppväxtlokal för Björkaåöringen. Förutom öring har det även fångats rikligt med elritsa, måttligt med ål och signalkräfta, samt mindre mängder av  gädda, mört, abborre, bäcknejonöga, storspigg och småspigg.

18 09, 2019

Mer vattenvård i Björkaån

2019-09-18T16:45:10+02:00

Nu har ytterligare åtgärder för livet i Björkaån och tillflödet Grimstoftabäcken slutförts. I Grimstoftabäcken har strömbiotoper återställts inne i Sjöbo samhälle, något som uppmärksammats av Ystad Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/oringarna-har-hittat-tillbaka-till-grimstoftabacken-nu-ska-de-trivas-annu-battre/). Utöver detta har lekområden färdigställts i kvarnrännan som rinner utmed promenadstråket med det passande namnet Kärleksstigen. Nu kan även öringen ge skäl för namnet när de under november tar lekområdena i besittning för att producera en ny generation. I Björkaån nedströms Grimstoftabäckens utflöde har strömbiotoper blockåterställts. Nu finns alltså möjlighet för strömlevande fiskar att hitta lämpliga miljöer under hela livscykeln.

Återställd strömbiotop i Grimstoftabäcken inne i Sjöbo tätort.

Lekområden för öring i kvarnrännan.

Blockåterställd sträcka i Björkaån

10 09, 2019

Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort

2019-09-10T10:43:13+02:00

Genom Sjöbo samhälle rinner lilla Grimstoftabäcken, som under decennier fick ta emot avloppsvatten från Sjöbo reningsverk. Det gjorde livsmiljön olämplig för de flesta fiskar.
Sedan 2002 leds dock avloppsvattnet istället till infiltrationsanläggningen vid Omma, där det sedan renat når Björkaån via grundvattnet för vidare transport till Vombsjön. Förbättrad vattenkvalitet har burit frukt och medfört att fisken återigen koloniserat Grimstoftabäcken. Nu blomstrar bäcken på nytt och öringen har i stort antal spritt sig ända upp till Sjöbo samhälle.


Bäcken rinner genom en parkmiljö med promenadstråk och aktivitetspark i centrala Sjöbo och är starkt påverkad av kulvertering och uträtning. Nu ska detta åtgärdas genom biotopåtgärder som ska förbättra miljön för bäckens invånare. Det är framförallt öringen som fattat tycke för bäcken de senaste åren och inventeringar har visat att stora delar av bäcken, som tidigare varit fiskfria, koloniserats de senaste tio åren. Bäcken har trots sin litenhet en enorm potential som uppväxtlokal till Björkaåöringen, en öringstam med unika egenskaper och skyddsvärde.


Andra arter som förekommit är elritsa, stor- och småspigg, bäcknejonöga, ruda och signalkräfta. Arbetet med att förbättra miljön i bäcken leds och finansieras av Björka- Åsumsåns fiskevårdsområde i samarbete med Skånska flugfiskeklubben och med bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond. Tanken är inte att Grimstoftabäcken ska bli ett sportfiskevatten utan att bäcken bättre ska fungera som en lek- och uppväxtlokal för organismer som trivs i strömmande vatten och bidra till att stärka beståndet av den unika Björkaåöringen.

Däremot så uppmuntras flanerande Sjöbobor att beskåda fisken under sina promenader och kanske lyckas upptäcka storvuxna öringpar under leken i oktober/november.

30 06, 2019

B-korten är slut!

2019-06-30T21:51:50+02:00

Då har vi även sålt de sista korten på B-sträckan!

Vädret i år var inte lika varmt som förra året, men fisket verkar ha varit segt ändå.

Utifrån de rapporter som kommit in, så har vi inte sett lika mycket stor fisk, men det är för tidigt att att dra några slutsatser utifrån de i komna rapporterna!

Dem av er som inte rapporterat ert fiske, det är dags att göra det nu!

Glöm inte att alla som rapporterar är med i utlottningen av ett årskort!!

20 05, 2019

Så här i kläckningstider

2019-05-20T12:11:56+02:00

Nu har våren kommit igång på riktigt och det verkar även som om kläckningarna börjar ta sig.

Rapporter från förra veckan sa att kläckningarna var på gång om inte i stora mängder, men de hade kommit igång.

I helgen hade vi medlemsfiske på lördagen och vi fiskade alla sträckor och såg både vakande fiske och dagssländor som kläckte. Där var bra med vulgata och gul forsslända, men bara sporadiskt med danica har setts.

Håller vädret i sig med temperatur och lite nederbörd så kommer de närmaste veckorna bli väldigt bra och spännande!

Det finns fortfarande kort kvar på sträcka B och där finns fisk och det har tagits stor fisk där i vår!

Fiskvårdsåtgärder på sträcka B

Under sommaren kommer det att ske fiskvårdsåtgärder på sträcka B som gör att vi kommer att stänga sträckan från 15/7 och till säsongens avslutning.

Tidigare i år har vi skogat en del längs sträckan och nu kommer det ske återställningsarbete för att skapa ståndplatser och lekplatser åt fisken. Vi hoppas att detta kommer ge sträckan ett lyft och att fler kommer att upptäcka denna ”glömda” pärla!

24 03, 2019

Sträcka A & C slutsålda

2019-03-24T20:08:53+01:00

I år funkar kortförsäljningen bra och vi sålde slut på sträcka A & sträcka C på rekordtid!

Sträcka A var slut redan efter 3 minuter och sträcka C var slut efter 6 minuter!

14 03, 2019

Årskortsvinnaren

2019-03-14T11:31:33+01:00

Så har vi även lottat ut årets årskort och den lyckliga vinnaren är P-G Jönsson!

Stort grattis!

12 03, 2019

Dags för kortsläpp för säsongen 2019!

2019-03-12T09:27:57+01:00

Då har vi satt ett datum när vi släpper korten!

Den 24/3 kl 20.00 kommer korten att släppas! Som vanligt säljs korten på http://fiskekort.se/bjorkaasumsan/ och där är inga förändringar på antalet kort, pris eller tillgängliga dagar.

Nytt för i år är att vi kan erbjuda ombokning av kort mot en avgift på 100:- och vi tar ut avgiften för att det är tidskrävande att flytta kort mellan dagar och informera alla som behöver veta att ett kort är flyttat. Kontakta oss på hej@bjorkaasumsan.se om du vill boka om ditt kort och så ger vi mer information om vad du behöver göra.

Vi känner att försöket med ”vilodagar” under högsäsong slog väl igenom förra året och fortsätter med det även i år på sträcka A.

Fiskekorten är personliga och det är enbart tillåtet att köpa ett kort per dag och sträcka.

Läs igenom fiskereglerna som finns länkade på ditt fiskekort så att du följer de regler som finns och hantera fisken varsamt vid avkrokning!

27 01, 2019

Kortsläpp 2019

2019-01-27T22:50:38+01:00

Innan vi kan släppa korten för fisket 2019 måste Fiskvårdsområdet ha sitt årsmöte där ett formellt beslut om fisket ska tas.

Mötet är inom kort och efter det går vi ut med information om när korten släpps!