Nyheter

Home/Nyheter/
31 08, 2020

Resultat elfiske 2020

2020-08-31T21:57:34+02:00

I helgen anordnades det årliga elfisket. Det fiskade i de vanliga lokalerna i ån och trots regn, så lyckades vi genomföra fisket.

Totalt fångades 222 öringar på de fyra lokaler som vi fiskat sedan 1994, detta är 5 bättre än 2017 som var senaste rekordnoteringen. Det innebär att de fyra senaste åren varit de fyra bästa. Dessutom fick vi drygt hundra öringar på två lokaler vid kvarnen; omlöpet under bron (57 st) respektive kvarnrännan från kvarndammen till utloppet i Björkaån (56 st).

Fisken var dessutom välväxt och i god kondition!

Trots de senaste årens värme och påverkan på vatten och fisk får vi ett fantastiskt resultat!!

Detta är väldigt kul och visar att vi är på rätt väg med våra åtgärder i ån för att säkerställa och trygga öringens framtida tillväxt!

21 03, 2020

Enbart kort kvar på sträcka E

2020-03-21T22:11:07+01:00

Då är det bara kort kvar på sträcka E!

Detta kortsläpp gick utan problem med plattformen och vad vi kan se även utan problem för er kortköpare!

Imorgon ska korten kontrolleras och om där är några problem så återkopplar vi under början av veckan!

17 03, 2020

och vinnaren är…..

2020-03-16T15:38:07+01:00

Vinnaren i årets utlottning av årskort är….

Johan Gustavsson

Det Johan har gjort är att han skickat in sina fiskerapporter när han fiskat.

Tänk på att skicka in dina fiskerapporter när du fiskar, oavsett om du fångar fisk eller inte! Du är då med i utlottningen av ett årskort och du hjälper oss att se hur ån och fisken mår och om de åtgärder vi gör någon nytta.

Detta är väldigt viktigt för oss att vi få in denna information så att vi kan våra ån på bästa sätt!

16 03, 2020

Kortsläpp 2020

2020-03-16T11:15:37+01:00

Årets kortförsäljning startar 21/3 kl. 19.00 via vår butik på fiskekort.se/bjorkaasumsan

Vi har de senaste säsongerna haft problem med överbelastning vid kortköp som resulterat i irritation hos kortköpare och försäljning av antal kort som överskridit den tilldelning som beslutats.

Vi har haft dialog med Sportfiskarna som gett oss information att de förhoppningsvis åtgärdat dessa problem. På grund av för hårt fisketryck (överförsäljning av kort) de senaste säsongerna har vi i år reducerat antalet tillgängliga kort på A-sträckan samt att vi av säkerhetsskäl tvingas införa en klausul i köpvillkoren som innebär att vi förbehåller oss rätten att avboka och återbetala sålda kort om detta skulle inträffa igen. Vi hoppas naturligtvis för alla parter skull att detta inte ska inträffa.

Nyheter för 2020

Dagkorten berättigar endast till flugfiske.

Det finns fiskekort tillgängliga för samtliga fiskedagar. För respektive sträcka säljs dock kort varannan dag. Fördelning av veckodagar är;

Sträcka A:  30 kort (måndag, onsdag, torsdag, lördag)

Sträcka B:  40 kort (tisdag, torsdag, fredag, söndag)

Sträcka C:  40 kort (måndag, onsdag, torsdag, lördag)

Sträcka D:  30 kort (måndag, onsdag, torsdag, lördag)

Sträcka E:  40 kort (tisdag, torsdag, fredag, söndag)

Tips inför kortsläppet!

Gå in på fiskekort.se redan nu och säkerställ att ditt kreditkort är uppdaterat, så att du slipper göra det i samband med att korten släpps!

Vi kommer även i år erbjuda möjligheten att flytta kort mot en avgift. Kontakta oss på hej@bjorkaasumsan.se för dessa möjligheter.

26 02, 2020

Info om fiskekort 2020

2020-02-26T22:16:41+01:00

Innan vi kan släppa fiskekorten behöver Fiskvårdsområdet för ån ha sitt styrelsemöte, så att de kan ta beslut kring avgift, antal kort samt fiskeregler.

Detta styrelsemöte är planerat till mitten av mars och därför har vi nu ett preliminärt datum för kortsläpp.

Detta datum är 2020-03-21, men det kan ändras utifrån vad som beslutas på fiskvårdsområdets styrelsemöte i mitten av mars!

Så fort mötet är avklarat och vi har fått informationen som är nödvändig för att starta arbetet förbereda för kortförsäljningen, kommer vi med mer detaljerad information!

29 09, 2019

Goda öringfångster vid provfiske

2019-09-29T12:47:14+02:00

Årets provfiske är slutfört och visar på en fortsatt positiv trend för öringen. De tre senaste åren är alla topp tre  sedan provfisket startade med nuvarande metod 1994. Alla sträckor visade jämnt goda fångster 2019, även om ingen riktigt var i topp.

Däremot genomfördes också en rad provfisken i Grimstoftabäcken, vilket visade på fantastiska resultat jämfört med en liknande studie för tio år sedan. Då fanns endast öring på bäckens nedersta parti närmast mynningen i Björkaån.

Nu observerades öring i hela bäckens längd och lokalt var tätheten fantastisk med upp till fyra individer per löpmeter, vilket är i klass med havsöringsbäckar. En förklaring till de höga tätheterna kan vara att bäcken används som lek och uppväxtlokal för Björkaåöringen. Förutom öring har det även fångats rikligt med elritsa, måttligt med ål och signalkräfta, samt mindre mängder av  gädda, mört, abborre, bäcknejonöga, storspigg och småspigg.

18 09, 2019

Mer vattenvård i Björkaån

2019-09-18T16:45:10+02:00

Nu har ytterligare åtgärder för livet i Björkaån och tillflödet Grimstoftabäcken slutförts. I Grimstoftabäcken har strömbiotoper återställts inne i Sjöbo samhälle, något som uppmärksammats av Ystad Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/oringarna-har-hittat-tillbaka-till-grimstoftabacken-nu-ska-de-trivas-annu-battre/). Utöver detta har lekområden färdigställts i kvarnrännan som rinner utmed promenadstråket med det passande namnet Kärleksstigen. Nu kan även öringen ge skäl för namnet när de under november tar lekområdena i besittning för att producera en ny generation. I Björkaån nedströms Grimstoftabäckens utflöde har strömbiotoper blockåterställts. Nu finns alltså möjlighet för strömlevande fiskar att hitta lämpliga miljöer under hela livscykeln.

Återställd strömbiotop i Grimstoftabäcken inne i Sjöbo tätort.

Lekområden för öring i kvarnrännan.

Blockåterställd sträcka i Björkaån