Aktiviteter FVO 2020-08-25T09:36:32+02:00
  • Medlemmar i Björka Åsumsåns fiskevårdsområde kallas härmed till årets stämma.

    På grund av rådande omständigheter avhålls den i möjligaste mån utomhus.
    Dag och tid: 0nsdag 9:e september 18:00
    Plats: Åsums vattenkvarn, Södra Åsumsvägen 41.
    Om vi på grund av vädret måste vara inne är det generöst med plats i kvarnen. Den traditionella middagen efter mötet utgår.