Parkering 2021-08-31T13:10:49+02:00

På kartan nedan finns de parkeringsplatser markerade som ska användas vid fiske i ån.

Det är viktigt att enbart använda dessa parkeringar för att inte störa markägarna i deras dagliga användning av sina marker.