Nyheter

Home/Nyheter/
10 09, 2019

Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort

2019-09-10T10:43:13+02:00

Genom Sjöbo samhälle rinner lilla Grimstoftabäcken, som under decennier fick ta emot avloppsvatten från Sjöbo reningsverk. Det gjorde livsmiljön olämplig för de flesta fiskar.
Sedan 2002 leds dock avloppsvattnet istället till infiltrationsanläggningen vid Omma, där det sedan renat når Björkaån via grundvattnet för vidare transport till Vombsjön. Förbättrad vattenkvalitet har burit frukt och medfört att fisken återigen koloniserat Grimstoftabäcken. Nu blomstrar bäcken på nytt och öringen har i stort antal spritt sig ända upp till Sjöbo samhälle.


Bäcken rinner genom en parkmiljö med promenadstråk och aktivitetspark i centrala Sjöbo och är starkt påverkad av kulvertering och uträtning. Nu ska detta åtgärdas genom biotopåtgärder som ska förbättra miljön för bäckens invånare. Det är framförallt öringen som fattat tycke för bäcken de senaste åren och inventeringar har visat att stora delar av bäcken, som tidigare varit fiskfria, koloniserats de senaste tio åren. Bäcken har trots sin litenhet en enorm potential som uppväxtlokal till Björkaåöringen, en öringstam med unika egenskaper och skyddsvärde.


Andra arter som förekommit är elritsa, stor- och småspigg, bäcknejonöga, ruda och signalkräfta. Arbetet med att förbättra miljön i bäcken leds och finansieras av Björka- Åsumsåns fiskevårdsområde i samarbete med Skånska flugfiskeklubben och med bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond. Tanken är inte att Grimstoftabäcken ska bli ett sportfiskevatten utan att bäcken bättre ska fungera som en lek- och uppväxtlokal för organismer som trivs i strömmande vatten och bidra till att stärka beståndet av den unika Björkaåöringen.

Däremot så uppmuntras flanerande Sjöbobor att beskåda fisken under sina promenader och kanske lyckas upptäcka storvuxna öringpar under leken i oktober/november.

30 06, 2019

B-korten är slut!

2019-06-30T21:51:50+02:00

Då har vi även sålt de sista korten på B-sträckan!

Vädret i år var inte lika varmt som förra året, men fisket verkar ha varit segt ändå.

Utifrån de rapporter som kommit in, så har vi inte sett lika mycket stor fisk, men det är för tidigt att att dra några slutsatser utifrån de i komna rapporterna!

Dem av er som inte rapporterat ert fiske, det är dags att göra det nu!

Glöm inte att alla som rapporterar är med i utlottningen av ett årskort!!

20 05, 2019

Så här i kläckningstider

2019-05-20T12:11:56+02:00

Nu har våren kommit igång på riktigt och det verkar även som om kläckningarna börjar ta sig.

Rapporter från förra veckan sa att kläckningarna var på gång om inte i stora mängder, men de hade kommit igång.

I helgen hade vi medlemsfiske på lördagen och vi fiskade alla sträckor och såg både vakande fiske och dagssländor som kläckte. Där var bra med vulgata och gul forsslända, men bara sporadiskt med danica har setts.

Håller vädret i sig med temperatur och lite nederbörd så kommer de närmaste veckorna bli väldigt bra och spännande!

Det finns fortfarande kort kvar på sträcka B och där finns fisk och det har tagits stor fisk där i vår!

Fiskvårdsåtgärder på sträcka B

Under sommaren kommer det att ske fiskvårdsåtgärder på sträcka B som gör att vi kommer att stänga sträckan från 15/7 och till säsongens avslutning.

Tidigare i år har vi skogat en del längs sträckan och nu kommer det ske återställningsarbete för att skapa ståndplatser och lekplatser åt fisken. Vi hoppas att detta kommer ge sträckan ett lyft och att fler kommer att upptäcka denna ”glömda” pärla!

24 03, 2019

Sträcka A & C slutsålda

2019-03-24T20:08:53+01:00

I år funkar kortförsäljningen bra och vi sålde slut på sträcka A & sträcka C på rekordtid!

Sträcka A var slut redan efter 3 minuter och sträcka C var slut efter 6 minuter!

14 03, 2019

Årskortsvinnaren

2019-03-14T11:31:33+01:00

Så har vi även lottat ut årets årskort och den lyckliga vinnaren är P-G Jönsson!

Stort grattis!

12 03, 2019

Dags för kortsläpp för säsongen 2019!

2019-03-12T09:27:57+01:00

Då har vi satt ett datum när vi släpper korten!

Den 24/3 kl 20.00 kommer korten att släppas! Som vanligt säljs korten på http://fiskekort.se/bjorkaasumsan/ och där är inga förändringar på antalet kort, pris eller tillgängliga dagar.

Nytt för i år är att vi kan erbjuda ombokning av kort mot en avgift på 100:- och vi tar ut avgiften för att det är tidskrävande att flytta kort mellan dagar och informera alla som behöver veta att ett kort är flyttat. Kontakta oss på hej@bjorkaasumsan.se om du vill boka om ditt kort och så ger vi mer information om vad du behöver göra.

Vi känner att försöket med ”vilodagar” under högsäsong slog väl igenom förra året och fortsätter med det även i år på sträcka A.

Fiskekorten är personliga och det är enbart tillåtet att köpa ett kort per dag och sträcka.

Läs igenom fiskereglerna som finns länkade på ditt fiskekort så att du följer de regler som finns och hantera fisken varsamt vid avkrokning!

27 01, 2019

Kortsläpp 2019

2019-01-27T22:50:38+01:00

Innan vi kan släppa korten för fisket 2019 måste Fiskvårdsområdet ha sitt årsmöte där ett formellt beslut om fisket ska tas.

Mötet är inom kort och efter det går vi ut med information om när korten släpps!

27 01, 2019

Summering 2018

2019-01-27T20:04:08+01:00

Nu har vi kommit en bit in 2019 och det är dags att summera fiskeåret 2018!

Kortförsäljning

Korten tog slut i samma takt som tidigare år och det fanns kort kvar på sträcka B under hela säsongen. Vi är glada över att vi ser många återkommande gäster, men även en hel del nya gäster som kommer och fiskar i ån och våra gäster kommer från Trelleborg i söder till Vilhelmina i norr!

Plattformen hade lite bekymmer i samband med släppet och som mest var det ca 200 samtidiga användare som försökte köpa kort. Sportfiskarna, som sköter plattformen vi använder, jobbar på att förbättra både funktionaliteten för kortköpare och även kapaciteten för antalet användare.

Vi kan bara beklaga att plattformen inte klarade av anstormningen

Fångstrapporter

Detta är en av de stora fördelarna med våra elektroniska fiskekort, vi har en mycket bra återrapportering av fångstrapporter. Vi är mycket glada för detta för det ger oss en bra återkoppling på hur fisket är och hur de åtgärder som vi gör fungerar.

Elfiske

Som vanligt hade vi vårt elfiske i slutet av augusti och resultatet var klart över förväntat med tanke på värmen som varit, det bådar gott inför de nästkommande åren!

Statistik

Nedan finns den statistik vi har sedan år 2000, tyvärr har statistiken för 2008 & 2009 kommit bort.  Rapporterna visar tydligt att vi har en god tillväxt och det fångas flera stora fiskar och vad vi vet, så har några av de stora fiskarna fångats flera gånger under säsongen

Som ni ser så är det väsentlig skillnad från 2016 och framåt för rapporteringen och vi är väldigt glada att vi får in era fångsrapporter!

Tänk på att vi lottar ut ett årskort varje år bland dem som rapporterar sin fångst!

Värmen

Det var extremt varmt i år, både i luften och i ån. Vi har tidigare inte haft denna typen av extremvärme i ån och därför har vi inte heller haft några regler som reglerar vad som ska göras. Ett arbete har startats för att se över hur detta ska hanteras och hur och var temperaturen ska avläsas.

Olovligt fiske

Under året har våra tillsyningsmän tagit två personer som fiskat olovligt. Personerna hade fiskekort, men för en annan dag och sträcka än de befann sig på. Det är alltid kortköparens ansvar att se till att man har koll på var kortet gäller och vilket datum.

Tillsyningsmännen kommer bli mer aktiva och avvisa fiskare som fiskar olovligt! Det ligger i allas intresse att vi fiskar på rätt dag, då det är begränsat med fiskekort per dag och sträcka!

5 09, 2018

Årets elfiske oväntat lyckat!

2018-09-05T23:11:54+02:00

Efter den långa, torra och varma sommaren var det med viss bävan som årets provfiske genomfördes. Ån har ju gått mycket låg under en lång tid och det var osäkert hur många öringar som klarat påfrestningarna. Och visst var resultatet sämre än förra årets rekord, men 2018 slog sig in på en hedrande andraplats sedan provfisket startade 1994 med nuvarande metod. Det får anses mycket glädjande! Årsungar saknades helt eller var i låga tätheten på någon sträcka, men fjolårsfisken hade god numerär på alla lokaler. Det varma vattnet hade en viss negativ effekt på tillväxten och fisken hade växt lite sämre jämfört med tidigare år. Nu är det bara att hoppas att den större fisken också finns kvar (provfisket inriktar sig på fisk upp till 2 års ålder). Nu ser vi fram emot en regnigare höst och en lyckad lek!