Nyheter

Home/Nyheter/
27 01, 2019

Summering 2018

2019-01-27T20:04:08+01:00

Nu har vi kommit en bit in 2019 och det är dags att summera fiskeåret 2018!

Kortförsäljning

Korten tog slut i samma takt som tidigare år och det fanns kort kvar på sträcka B under hela säsongen. Vi är glada över att vi ser många återkommande gäster, men även en hel del nya gäster som kommer och fiskar i ån och våra gäster kommer från Trelleborg i söder till Vilhelmina i norr!

Plattformen hade lite bekymmer i samband med släppet och som mest var det ca 200 samtidiga användare som försökte köpa kort. Sportfiskarna, som sköter plattformen vi använder, jobbar på att förbättra både funktionaliteten för kortköpare och även kapaciteten för antalet användare.

Vi kan bara beklaga att plattformen inte klarade av anstormningen

Fångstrapporter

Detta är en av de stora fördelarna med våra elektroniska fiskekort, vi har en mycket bra återrapportering av fångstrapporter. Vi är mycket glada för detta för det ger oss en bra återkoppling på hur fisket är och hur de åtgärder som vi gör fungerar.

Elfiske

Som vanligt hade vi vårt elfiske i slutet av augusti och resultatet var klart över förväntat med tanke på värmen som varit, det bådar gott inför de nästkommande åren!

Statistik

Nedan finns den statistik vi har sedan år 2000, tyvärr har statistiken för 2008 & 2009 kommit bort.  Rapporterna visar tydligt att vi har en god tillväxt och det fångas flera stora fiskar och vad vi vet, så har några av de stora fiskarna fångats flera gånger under säsongen

Som ni ser så är det väsentlig skillnad från 2016 och framåt för rapporteringen och vi är väldigt glada att vi får in era fångsrapporter!

Tänk på att vi lottar ut ett årskort varje år bland dem som rapporterar sin fångst!

Värmen

Det var extremt varmt i år, både i luften och i ån. Vi har tidigare inte haft denna typen av extremvärme i ån och därför har vi inte heller haft några regler som reglerar vad som ska göras. Ett arbete har startats för att se över hur detta ska hanteras och hur och var temperaturen ska avläsas.

Olovligt fiske

Under året har våra tillsyningsmän tagit två personer som fiskat olovligt. Personerna hade fiskekort, men för en annan dag och sträcka än de befann sig på. Det är alltid kortköparens ansvar att se till att man har koll på var kortet gäller och vilket datum.

Tillsyningsmännen kommer bli mer aktiva och avvisa fiskare som fiskar olovligt! Det ligger i allas intresse att vi fiskar på rätt dag, då det är begränsat med fiskekort per dag och sträcka!

5 09, 2018

Årets elfiske oväntat lyckat!

2018-09-05T23:11:54+02:00

Efter den långa, torra och varma sommaren var det med viss bävan som årets provfiske genomfördes. Ån har ju gått mycket låg under en lång tid och det var osäkert hur många öringar som klarat påfrestningarna. Och visst var resultatet sämre än förra årets rekord, men 2018 slog sig in på en hedrande andraplats sedan provfisket startade 1994 med nuvarande metod. Det får anses mycket glädjande! Årsungar saknades helt eller var i låga tätheten på någon sträcka, men fjolårsfisken hade god numerär på alla lokaler. Det varma vattnet hade en viss negativ effekt på tillväxten och fisken hade växt lite sämre jämfört med tidigare år. Nu är det bara att hoppas att den större fisken också finns kvar (provfisket inriktar sig på fisk upp till 2 års ålder). Nu ser vi fram emot en regnigare höst och en lyckad lek!

 

29 05, 2018

Info om fisket

2018-05-29T10:08:13+02:00

Ni fiskare är kloka och är försiktiga med hanteringen av fisken, men vi vill gärna uppmärksamma på att detta med tanke på vädret.

Det varma vädret och avsaknaden av regn gör att ån har blivit väldigt varmt och har lågt vatten och det gör att fisken är mer loj och seg än vanligt och behöver mer tid vid återsättning.

Tänk också på att det råder eldningsförbud, så det är inte tillåtet att grilla eller göra upp eld ute i skog och mark. Marken är väldigt torr och en gnista eller låga som hamnar i den torra marken kan ge stor förödelse.

Vi ber er att vara extra försiktiga med fiskarna och glöm inte själva att dricka vätska!

27 03, 2018

Uppföljning kortsläpp

2018-03-27T21:14:51+02:00

Vi hade hoppats på att systemet skulle klara av att hantera vårt kortsläpp i söndags, men så var dessvärre inte fallet.  De närmaste dagarna ska vi undersöka vad som gått fel och vad vi kan göra för att detta inte ska hända även nästa år.

Vi beklagar att systemet inte klarade av alla som ville köpa kort och att där var strul med era kortköp.

 

När vi går igenom alla kort så ser vi att där finns par kortköpare som köpt dubbla kort och vi har även hört att några användare har fått dragningar utan att få något kort. Vi har initierat återbetalningar av dessa dragningar & kort och hoppas att pengarna kommer innan påsken!

 

 

Nu hoppas vi på en bra vår som ger oss en bra fiskesäsong!

 

ps

Det finns fortfarande en hel del kort kvar på sträcka B!

ds

13 03, 2018

Kortsläpp, nya fiskeregler och en årskortsvinnare

2018-03-13T16:53:13+01:00

Nu har styrelsen i fiskevårdsområdet (FVO) haft möte och det är först efter detta som vi kan gå igång med försäljning av fiskekort och kommunicera eventuella regelförändringar samt gratulera årskortsvinnaren!

Vid styrelsemötet beslutades att genomföra förändringar kring fisket för att sprida fisketrycket över säsongen samt ändra kortfördelningen på sträckorna.

Som det är nu är fisket koncentrerat från mitten av maj till mitten av juni och det är fiskare nästan alla dagar på sträckorna. För att förbättra fiskeupplevelsen och undvika att populära sträckor överbelastas vissa dagar under högsäsong har FVO beslutat att på sträcka A enbart ha kortfiske 4 dagar i veckan under högsäsong. Därför kommer det enbart vara möjligt att boka dagkort tisdag, torsdag, lördag och söndag under tiden 15/5 – 15/6 på sträcka A, medan årskortsinnehavare rekommenderas fiska på andra sträckor under dessa dagar.

Vi ser i fångststatistiken och vid vårt elfiske att C – sträckan har återhämtat sig mycket bra sedan våra åtgärder för några år sedan och därför har det beslutats att öka antalet kort till 30 för sträcka C. Detta sker på bekostnad av sträcka E som vi minskar till 40 kort.

 

Styrelsemötet har även beslutat att höja priset på korten till 300:- per dag på sträckorna A,C,D och E, medan priset är oförändrat 200 kr på sträcka B.

Priset för ungdomskort är även det oförändrat 50 kr.

 

Efter att kostnaden för fiskekorten legat stilla under en längre tid har FVO beslutat att öka priset på de sträckor som erbjuder den högsta kvalitén på fisket. Således har styrelsen beslutat att höja priset på dagkorten till 300 kr per dag på sträckorna A,C,D och E, medan priset är oförändrat 200 kr på sträcka B. Priset för ungdomskort är oförändrat 50 kr. Alla pengar från fiskekortsförsäljningen går till åtgärder för att främja fisket och fiskeupplevelsen.

 

Fiskekorten släpps till försäljning 25/3 kl 20.00 på http://fiskekort.se/bjorkaasumsan/

 

Under året har vi haft en dialog med Sportfiskarna kring släppet förra året och de har genomfört åtgärder för att vi inte ska få samma problem igen.  Vår fiskekortsbutik blir tillgänglig först vid släppet den 25/3 kl 20.

 

Fiskereglerna har även uppdaterats och det har beslutats att

  • Korten är strängt personliga!
  • Eftersom all öring ska återutsättas, rekommenderar FVO att man behåller fisken i vattnet vid avkrokning och att håv och peang medförs och används!
  • För spinn- och flugfiske gäller en hullinglös enkelkrok max storlek 4.

 

 

Årskortsvinnaren är Mats Malmberg och vi gratulerar honom till fiskekortet och önskar alla goda fiskeupplevelser i Björkaån 2018!

 

 

Nedan finns lite färska bilder från ån och det får oss att längta till våren! Tack till Andreas Molin för de fina bilderna!

20 10, 2017

Årets elfiske en succé!

2017-10-20T08:14:27+02:00

Skånska Flugfiskeklubben har för Björka-Åsumsåns FVO räkning gjort elfiske i Björkaån med samma metodik och på fyra olika lokaler sedan 1994. Resultatet för 2017 är det överlägset bästa sedan starten och det befäster den positiva trend som observerats sedan bottennoteringarna efter millennieskiftet. I dagsläget är det svårt att ge en entydig förklaring till årets exceptionella resultat, men troligen är det en kombination av  en stadigt växande population av lekfisk och lyckliga omständigheter för de uppväxande årsungarna. Mängden lekfisk har stadigt ökat som en följd av hårdare restriktioner av fisket som infördes efter tecken på överfiske på 80- och 90-talet och några torrsomrar kring millennieskiftet.

Numera görs inga uttag, fisketrycket har reducerats och en rad fiskevårdsåtgärder har genomförts för att stärka beståndet och göra det mindre känsligt för yttre påverkan. Den svala och blöta sommaren 2017 var för gemene man en stor besvikelse, men det medförde relativt höga flöden och låga vattentemperaturer som gynnade öringen. Vi hoppas nu att årsklassen för 2017 överlever och kan utgöra en grogrund för kolonisering av de lokaler som ännu har låga tätheten så att åns produktionspotential kan utnyttjas till fullo till gagn för inte minst framtidens sportfiskare.

Resultat elfiske

Figuren visar totala antalet öringar som fångats på fyra provfiskelokaler inom Björka-Åsumsåns FVO.

1 09, 2017

Elfiske 2017

2017-09-01T12:32:44+02:00

I helgen som gick var det elfiske i ån.

Resultatet är inte klart ännu, men det såg bättre ut än vanligt!

 

I väntan på resultatet bjuder vi på lite bilder från elfisket!

 

Alla bilder är tagna av Andreas Molin

 

7 05, 2017

Bron i Björka där sträcka A börjar

2017-05-07T09:28:49+02:00

Det har kommit rapporter om att bron i Björka by, där sträcka A börjar, inte är i bra skick.

Där finns en del lösa bräder, så var försiktig när ni går över bron!