Hoppa till innehåll

Resultat av årets elfiske

Värmen och det låga vattenståndet senaste tiden gjorde att vi tog oss an årets provfiske med bävan. Vi behövde dock inte oroa oss. Resultatet var all-time-high och de sex senaste åren är de sex bästa sedan 1994 när provfiskemetoden infördes. Resultatet visar att sättet som vi förvaltar ån på fungerar! Många lokaler levererade höga tätheter av främst 0+ öring, d v s fisk som kläckts i år. Visserligen var kanske storleken något mindre än normalt, men det kan också bero på att tätheten var högre. 

Fisken ska räcka till många: mink, skrak, häger och kungsfiskare är alla fiskätare. I år har vi dessutom haft många observationer av utter, dessutom med ungar! Nu hoppas vi att lekinventeringen kan visa på höga tätheter av vuxen fisk också.