Hoppa till innehåll
  • All öring ska återutsättas, ”No kill” gäller!
  • Eftersom all öring ska återutsättas, ska fisken krokas av i vattnet samt att håv och peang medförs och används!
  • Fiskekortet är strängt personligt och kan inte överlåtas. Det berättigar till fiske med ett spö på den sträcka som finns angivet på fiskekortet.
  • Fiske är tillåtet den 1/4-30/9 under dygnets ljusa timmar, tidigast 06.00 och senast 23.00.
  • Alla krokar ska vara utan hulling!
  • Enbart flugfiske är tillåtet. Mete är förbjudet överallt i ån, allt plastkulefiske är förbjudet.
  • Max krokstorlek är hullinglös enkelkrok max storlek 4.
  • Rapportera om fisket på det länken i ditt fiskekort eller som inloggad på fiskekort.se. Viktigt att även rapportera om du inte fått fisk. Varje rapport utgör en lottsedel vid utlottning av ett årskort för nästkommande säsong!
  • Allt fiske sker på egen risk.
  • Fisket ska bedrivas under sportsliga former, så att fisken inte tillfogas onödigt lidande. Ta inte upp fisken ur vattnet vid avkrokning eller fotografering, undvik så långt som möjligt att röra vid fisken!