Fiskevårdsområde

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ last=”no” class=”” id=””][fusion_text]Björka-Åsumsån, en pärla i Skånes åflora, värd att bevara och besöka.

På initiativ av dåvarande fiskeklubben Mickey Finn bildade markägare vid Björka-Åsumsån en interimsstyrelse för fiskevårdsområde 1978 och Länsstyrelsen beslutade i december samma år att bilda ett fiskevårdsområde. I september 1979 sändes en skrivelse till styrelsen för Björka-Åsumsånsåns fiskevårdsområde där Skånska Flugfiskeklubben aviserade sitt intresse att förvalta området.

I maj 1982 tecknades det formella avtalet mellan Skånska Flugfiskeklubben och Björka-Åsumsåns fiskevårdsområde angående förvaltningen.

Av avtalet framgår att klubben har att framlägga förslag till FVO:s styrelse angående fiskebefrämjande åtgärder och klubben är representerad i FVO:s arbetsgrupp, styrelse och stämma.

Fiskevårdsarbetet utgörs i huvudsak av biotopvårdande och biotopförbättrande åtgärder för att upprätthålla och förbättra för åns bestånd av stationär öring.

Även fiskebevakning, skyltning, röjning av stigar m.m. ingår i de åtgärder som utförs årligen.

Fiskevårdsområdet som omfattar 12 km i de nedre delarna av ån, är indelat i fem sträckor (A-E) för att sprida fisket. Här erbjuds möjligheter till sportfiske efter stationär öring i dess naturliga miljö. Motsvarande fiskevatten för allmänheten saknas helt inom det tättbefolkade Skåne län.[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ last=”yes” class=”” id=””][fusion_imageframe lightbox=”no” style_type=”bottomshadow” bordercolor=”#e0e0e0″ bordersize=”7px” stylecolor=”” align=”center” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””] [/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]