Hoppa till innehåll

Välkommen till Björka-Åsumsåns Fiskevårdsområde!

Ån flyter genom ett omväxlande och vackert landskap med ett rikt djur- och växtliv och erbjuder ett unikt fiske på vild, storvuxen öring i en fantastisk natur!
Från sina källor vid Linderödsåsens sydväst- sluttningar till sitt utlopp i Vombsjön är ån omkring
60 km lång och har en fallhöjd på ca 160 m. Den har ett omväxlande forsande och lugnflytande lopp och är rik på lekbottnar för öring. Förutom denna fiskart håller ån bl.a. ål, gädda, abborre, mört, braxen, elritsa och spigg.