Hoppa till innehåll

Information om säsongen 2023

Säsongen närmar sig med stormsteg och vi arbetar med förberedelserna inför säsongen, vilket bl.a. innebär försäljning av fiskekorten. 

I år har vi utökat korten på sträcka A med 10 kort fler än 2022 då vi ser att sträckan har återhämtat sig efter några år med en nedåtgående trend. 

Nytt för i år är också att vi har möjligheten att sälja kort i september om vattenflöde och temperatur i vattnet är gynnsamt för fiske. Beslut om dessa kort kommer att tas under augusti/september och släpps först då, de kommer alltså inte finnas tillgängliga för köp när övriga kort släpps. 

Som de flesta av er säkert har hört så ska Sportfiskarna avveckla fiskekort.se och detta har inneburit att vi har varit tvungna att hitta en annan lösning för vår försäljning av fiskekort. 

Vi kommer att använda Östersjöälvar i samverkan/Laxportalen som plattform för vår kortförsäljning. Vi känner att denna plattform kommer ge oss bättre kontroll över fiskekortsförsäljning och fångstrapportering där det sista är en väldigt viktig del i vårt arbete med fiskevård och säkerställande av framtida möjligheter att fiska i ån. Den viktigast parametern för detta val är givetvis är ni kortköpare ska få en få en bättre möjlighet att på lika villkor köpa kort och efter de senaste årens debacle i samband med kortsläppen, så har vi tillsammans med Laxportalen försökt att hitta nya vägar för att säkerställa att alla ska få samma möjlighet att köpa kort och fiska i ån. 

Eftersom det fungerade ganska bra i fjol kommer fördelningen av korten ske på samma sätt som förra säsongen, dvs vi delar upp korten och släpper den över flera dagar. Det huvudsakliga problemet för försäljning av framför allt A-korten har berott på ständiga omladdningar av sidan. I vår nya butik finns nu funktionalitet så att man enbart kan ha en session i gång och skulle man ladda om sidan för att snabba laddningen, så hamnar man i ett väntrum i 30 sekunder. Webbläsaren kommer att räkna ner och släppa in när väntetiden är över och om man under denna tid laddar om sidan igen, så får man vänta ytterligare 30 sekunder.

Vi ser tyvärr en trend i att flera kortköpare slarvar med att rapportera sitt fiske och därför blir det fr.o.m. 2023 obligatoriskt att rapportera sitt fiske, oavsett om man fångar något eller inte. Dessa rapporter är viktiga för oss i vårt arbete med fiskevården i ån och ligger till grund för eventuella åtgärder. Det kommer efter avslutat fiske gå ut 3 påminnelser. Har man därefter inte rapporterat sitt fiske går det inte att köpa fiskekort nästa säsong. 

Det går enbart att köpa ett kort per transaktion, dvs att när du genomfört ditt köp, kan du köpa nästa kort. Anledningen är såklart att försöka ge så många som möjligt chansen.

Även i år finns möjligheten att dela spö med ett barn under 15 år och för att göra detta behöver ni meddela oss via hej@bjorkaasumsan.se

Butiken kommer öppna inom kort så att ni kan registrera er som kund och därmed spara tid i samband med att korten släpps. 

Korten kommer att släppas enligt nedan och det släppen ligger över en längre tid för att vi vill säkerställa att allt fungerar som planerat och ha tid att hantera eventuella problem

28/3 kl. 20.00 – Alla kort och sträckor i perioden 1/4 – 14/5

29/3 kl. 20.00 – Sträcka E 15/5 – 7/6

30/3 kl. 20.00 – Sträcka D 15/5 – 7/6

3/4 kl. 20.00 – Sträcka C 15/5 – 7/6

4/4 kl. 20.00 – Sträcka B 15/5 – 7/6

5/4 kl. 20.00 – Sträcka A 15/5 – 7/6

Fördelning av kort säsongen 2023