Hoppa till innehåll

Informations om fiskekort 2022

Under året har vi haft en tät dialog med Fiskekort.se kring utmaningarna inför säsongens kortsläpp. Vi har framfört våra synpunkter och klagomål kring prestanda och tillgänglighet av tjänsten i samband med våra tidigare kortsläpp.

Dialogen med Fiskekort.se har varit positiv och de har tagit till sig av våra åsikter och tankar och svarat upp mot dessa på ett sådant sätt att vi har ett fortsatt förtroende för Fiskekort.se som tjänst.

De bakomliggande problemen till våra utmaningar i våras berodde i mångt och mycket på hur våra fiskekort konfigurerats och genom att konfigurera dem annorlunda samt ändra upplägget i samband med kortsläppet så är vi hoppfulla inför stundande säsong.

Upplägget för säsongen 2022 kommer att vara att korten kommer att släppas i omgångar för att sprida belastningen på servern och därmed minska problemen för er kortköpare.

Kortsläpp kommer att ske under över två veckors tid sker på följande sätt;

Släpp 1 – 2022-03-22 20.00 – alla sträckor april

Släpp 2 – 2022-03-24 20.00 – alla sträckor första halvan av maj

Släpp 3 – 2022-03-29 20.00 – sträcka E mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 4 – 2022-03-30 20.00 – sträcka D mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 5 – 2022-03-31 20.00 – sträcka C mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 6 – 2022-04-05 20.00 – sträcka B mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 7 – 2022-04-07 20.00 – sträcka A mitten av maj -> mitten av juni

Vi har valt denna uppdelning för att förebygga överbelastning på servern och att få tid att hantera eventuella problem som uppkommer vid ett släpp inför nästa kortsläpp. Sträcka A är den mest attraktiva med högst förväntade samtida köptryck, denna ligger därför sist av släppen.

Ett av problemen vid kortsläppet i våras var betalningen och att det var för många som försökte betala samtidigt och genom spridningen i kortsläppet, minskar belastningen på betalningstjänsten. Det har visat sig, vid genomgången av loggar och köp, att Swish fungerat väldigt bra och inte varit så påverkade av den höga belastningen, därför rekommenderar vi att använda Swish som betalningsmedel vid köp!

Liksom tidigare gäller köp av ett kort åt gången och därefter till kassan innan ni har rätt att söka ytterligare kort.

Vi arbetar hårt för att bevara och säkerställa fiskbeståndet idag och för framtiden samt tillgängliggöra ån för flugfiske genom åtgärder i och längs ån. De senaste åren har vi t.ex. arbetat med att röja och förbättra sträcka B och de närmaste åren kommer vi att arbeta vidare med övriga sträckor där behov finns. För att ha möjlighet att utföra åtgärder av rejälare slag, typ pilrensningen på B-sträckan, krävs det att vi hyr in resurser och maskiner.

För att säkerställa att vi kan genomföra tänkta framtida åtgärder kommer priset att höjas från 300:- till 400:- per kort för säsongen 2022.

I vår ambition att uppmuntra ungdomar till framförallt torrflugefiske så kommer vi på prov att införa möjligheten att som kortinnehavare att ta med sig barn under 16 år kostnadsfritt. Rätt till fiske med delat spö, dvs. man går tillsammans och kastar en åt gången, ges efter ansökan till hej@bjorkaasumsan.se. Detta för att vi ska kunna informera tillsyningsmän om vilka som är behöriga att fiska.