Hoppa till innehåll

Information kring fiske, parkering och fiskekort

Parkering

Tyvärr har markägare haft problem med fiskare som valt att parkerat på platser som inte är anvisade och det har då uppstått problem för markägarna med att komma åt sina marker och utföra sitt arbete.

På varje sträcka finns det anvisade parkeringsmöjligheter och dessa ska användas, det är inte tillåtet att ställa sig på andra ställen.

Information om parkeringsplatserna finns här,

http://www.bjorkaasumsan.se/parkering/

Rapportering av fiske

En viktig del i vårt fiskevårdsarbete är fiskerapporterna från er! Dessa används för att se hur fisket utvecklas, hur fisketrycket påverkar fångster samt hjälper oss att planera för framtida åtgärder.

Det bästa med fiskerapporten är att den är en lott vid utlottningen av ett årskort nästa säsong!

Röra sig över sträckor

Det är enbart tillåtet att fiska på den sträckan man har köpt kort till och inte tillåtet att fiska på andra sträckor eller gå in på andra sträckor för att ”titta”. Om man går på fel sträcka med upptacklat spö räknas detta som olovligt fiske och vi har tidigare haft kortfiskare som blivit ertappade på fel sträcka och blivit av med kort och avstängda nästkommande säsong.

Det kan verka dumt och stelbent att man inte får gå in på andra sträckor för att titta, men försök att tänka ur fisketillsyn. Hur ska tillsyningsmännen kunna säkerställa att fiskaren enbart är på sträckan för att titta? Det blir så klart problematiskt och för att minimera risken för missförstånd så är det inte tillåtet. Utan spö är man givetvis välkommen att gå och titta på andra sträckor!

Fiskekort

Inför säsongen 2016 valde vi att hantera vår kortförsäljning via fiskekort.se och möjligheten att sälja korten via en denna plattform ger oss större möjligheter för vårt fiskevårdsarbete genom att vi har säker tillgång till fiskekortsstatistik, fångstrapporter och en annan fördel är att vårt vatten blir tillgängligt för en större publik än tidigare.

Mängden kort varje säsong är den samma de senaste 10 åren, vi säljer ca 180 kort varje säsong, i år var det 188. Korten är spridda över sträckorna och nästan 80% ligger placerade i maj och 65% under prime time (16/5 – 8/6).

Vi är medvetna om att där varit bekymmer med plattformen vilket varken ni som kortköpare eller vi som säljare är särskilt nöjda med. Det är beklagligt att där är flera av er kortköpare som missat möjligheten att köpa kort eller har upplevt att ni köpt kort, men där systemet inte registrerat det.

För att förebygga bekymmer denna typ av bekymmer så valde vi att dela upp kortsläppet över flera dagar istället och fram till korten för sträcka A under ”prime time” så fungerade det tillfredsställande.

När korten för sträcka A släpptes hade vi 150 namngivna användare i butiken med ca 1300 samtidiga sessioner och den mängden sessioner gjorde att systemet inte klarade av anstormningen och systemet crashade.

Den mängden besökare på så kort tid hade skapat problem för de flesta plattformar som finns på marknaden och det är klart tråkigt för oss alla att det blev problem.

Inför nästa säsong kommer vi att se över hur vi ska hantera korten under prime time för att säkerställa tillgänglighet för de som önskar köpa kort. Hur vi löser detta återkommer vi med inför nästa säsong!