Hoppa till innehåll

Skånska Flugfiskeklubben bildades 1979, och är en sammanslutning av flugfiskeintresserade personer. Återkommande aktiviteter i klubbens verksamhet är fiskevårdande åtgärder i samarbete med fiskevårdsområdet, elfiske, arbetsdagar, klubbfiskedagar samt fisketillsyn.

Klubben har ett begränsat antal medlemmar. För att bli medlem krävs rekommendation av en ordinarie klubbmedlem. Man blir sedan provmedlem i minst två år innan möjlighet för inval till ordinarie medlem är möjligt.

Skånska Flugfiskeklubben har till uppgift att inom sig samla och sammanföra flugfiskare för utbyte av erfarenheter inom flugfisket, för att genom upplysande verksamhet och goda föredömen verka för att intresset för flugfiske ytterligare vidgas samt att bedriva ett aktivt sportfiske och miljövårdsprogram för att främja den allmänna rekreationen och sportfisket.