Hoppa till innehåll

Korta beskrivningar över fiskesträckorna som kan vara till hjälp för dig som besöker ån för första gången. Beskrivningen av sträckorna går från A till E, dvs från väster till öster.

A-sträckan (gränsen mot B-sträckan till bron i Björka by)

Denna sträcka är den mest populära, brukar bli fullbokad fort. Här finns klassiska fiskeställen som ”Lövsalen”,” Akvariet” och ”Akvedukten”.

Många lekplatser finns på sträckan, vadning bör undvikas tidigt på säsongen.

På sträckan rinner ån genom omväxlande öppen hag- och ängsmark och skog. Betesdjur förekommer. Parkering finns norr om kyrkan i Björka by (gräsplan).

B-sträckan (bron i Omma till gränsen mot A-sträckan)

En lång fiskesträcka där ån rinner genom ett öppet landskap. Tillgängligheten har ökat genom avverkning av pil. Strömpartier avlöses av pooler och längre partier med lugnvatten. Av många betraktad som gäddvatten men fiskeresultat visar att det finns bra med öring. Betesdjur förekommer. Parkering vid bron i Omma.

C sträckan (stenvalvsbron i S:a Åsum till bron i Omma)

Här rinner ån till största delen genom ett öppet landskap och bjuder på flera fina strömmar och pooler.  Parkering vid kvarnen i S:a Åsum, bron i Omma eller vid bron rv 13.

D-sträckan (gräns mot E-sträckan till stenvalvsbron i S:a Åsum)

Fiskevårdsområdets kortaste sträcka. Ån rinner genom öppna ängar, betesdjur förekommer. Här finns klassiska fiskeställen som ”Gamla badet” , ”Kolonierna” och ”Ängarna”. Parkering vid solterrasserna ovanför Gamla badet.

E- sträckan (gräns mot D-sträckan till bron i Barleja)

En riktig pärla! Här blandas öppna ängar med skog, strömmar med lugnpartier och fina pooler. Klassiska fiskeställen som ”Stenarna”, ”Elmers håla” ”Skogen” och ”Traktorsvängen”.

Övre delen (nedströms Barleja) håller svagare bestånd av öring än övriga sträckan.

Observera att fiske inte är tillåtet på södra sidan vid Barleja (se markering på kartan över FvO). Parkering Barleja samt norr om villaområdet (se karta) eller om man vill gå från parkeringen på D-sträckan uppströms.