About Tomas Rylander

This author has not yet filled in any details.
So far Tomas Rylander has created 57 blog entries.
3 05, 2022

Det finns några få kort kvar på sträcka B & E

2022-05-03T14:51:11+02:00

UPPDATERING 14:45 – korten är dessvärre slut nu

***********************************************************

Det finns några få kort kvar på sträcka B & E på följande datum

Sträcka B finns 17/5 samt 31/5

Sträcka E finns 10/5 samt 17/5

28 04, 2022

Naturkompaniets Naturbonus

2022-04-28T20:53:28+02:00

Naturkompaniet skänker varje år 1 procent av kundklubbmedlemmarnas köp till inspirerande natur- och miljöprojekt runt om i Sverige och i år skänker man pengar till projekt som arbetar för en förbättrad biologisk mångfald.

Björka Åsumsåns FVO och Skånska Flugfiskeklubben är en av de organisationer som är utvalda för omröstningen bland kundklubbens medlemmar.

Vi har sökt bidrag från Naturbonusen för att förbättra lekmöjligheterna för öring vid avsnitt i ån där möjligheterna saknas. Vi kommer även att plantera lövträd runt ån för att ge skugga, motverka erosion och skapa skyddande miljöer för insekter och fåglar.

Är du medlem, in och rösta via länken du fått via mail från Naturkompaniet och hjälp oss förbättra den biologiska mångfalden!

https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/

22 04, 2022

Information kring fiske, parkering och fiskekort

2022-04-22T14:46:09+02:00

Parkering

Tyvärr har markägare haft problem med fiskare som valt att parkerat på platser som inte är anvisade och det har då uppstått problem för markägarna med att komma åt sina marker och utföra sitt arbete.

På varje sträcka finns det anvisade parkeringsmöjligheter och dessa ska användas, det är inte tillåtet att ställa sig på andra ställen.

Information om parkeringsplatserna finns här,

http://www.bjorkaasumsan.se/parkering/

Rapportering av fiske

En viktig del i vårt fiskevårdsarbete är fiskerapporterna från er! Dessa används för att se hur fisket utvecklas, hur fisketrycket påverkar fångster samt hjälper oss att planera för framtida åtgärder.

Det bästa med fiskerapporten är att den är en lott vid utlottningen av ett årskort nästa säsong!

Röra sig över sträckor

Det är enbart tillåtet att fiska på den sträckan man har köpt kort till och inte tillåtet att fiska på andra sträckor eller gå in på andra sträckor för att ”titta”. Om man går på fel sträcka med upptacklat spö räknas detta som olovligt fiske och vi har tidigare haft kortfiskare som blivit ertappade på fel sträcka och blivit av med kort och avstängda nästkommande säsong.

Det kan verka dumt och stelbent att man inte får gå in på andra sträckor för att titta, men försök att tänka ur fisketillsyn. Hur ska tillsyningsmännen kunna säkerställa att fiskaren enbart är på sträckan för att titta? Det blir så klart problematiskt och för att minimera risken för missförstånd så är det inte tillåtet. Utan spö är man givetvis välkommen att gå och titta på andra sträckor!

Fiskekort

Inför säsongen 2016 valde vi att hantera vår kortförsäljning via fiskekort.se och möjligheten att sälja korten via en denna plattform ger oss större möjligheter för vårt fiskevårdsarbete genom att vi har säker tillgång till fiskekortsstatistik, fångstrapporter och en annan fördel är att vårt vatten blir tillgängligt för en större publik än tidigare.

Mängden kort varje säsong är den samma de senaste 10 åren, vi säljer ca 180 kort varje säsong, i år var det 188. Korten är spridda över sträckorna och nästan 80% ligger placerade i maj och 65% under prime time (16/5 – 8/6).

Vi är medvetna om att där varit bekymmer med plattformen vilket varken ni som kortköpare eller vi som säljare är särskilt nöjda med. Det är beklagligt att där är flera av er kortköpare som missat möjligheten att köpa kort eller har upplevt att ni köpt kort, men där systemet inte registrerat det.

För att förebygga bekymmer denna typ av bekymmer så valde vi att dela upp kortsläppet över flera dagar istället och fram till korten för sträcka A under ”prime time” så fungerade det tillfredsställande.

När korten för sträcka A släpptes hade vi 150 namngivna användare i butiken med ca 1300 samtidiga sessioner och den mängden sessioner gjorde att systemet inte klarade av anstormningen och systemet crashade.

Den mängden besökare på så kort tid hade skapat problem för de flesta plattformar som finns på marknaden och det är klart tråkigt för oss alla att det blev problem.

Inför nästa säsong kommer vi att se över hur vi ska hantera korten under prime time för att säkerställa tillgänglighet för de som önskar köpa kort. Hur vi löser detta återkommer vi med inför nästa säsong!

7 04, 2022

Info om kortsläppet idag

2022-04-07T20:26:37+02:00

Idag när korten för sträcka A under perioden 17/5 – 8/6 släpptes fungerade inte fiskekort.se butiken tillfredsställande.

Vi ser att några kunder har haft bekymmer att köpa kort och detta är tråkigt.

Anstormningen av kortköpare är så pass stor att vi får fundera på hur vi hanterar fiskekorten på denna sträcka på bästa sätt. Vi kommer tillsammans med fiskekort.se analysera vad som har hänt och ta fram en plan på hur vi kan förebygga detta till nästa säsong.

10 03, 2022

Informations om fiskekort 2022

2022-03-10T10:15:07+01:00

Under året har vi haft en tät dialog med Fiskekort.se kring utmaningarna inför säsongens kortsläpp. Vi har framfört våra synpunkter och klagomål kring prestanda och tillgänglighet av tjänsten i samband med våra tidigare kortsläpp.

Dialogen med Fiskekort.se har varit positiv och de har tagit till sig av våra åsikter och tankar och svarat upp mot dessa på ett sådant sätt att vi har ett fortsatt förtroende för Fiskekort.se som tjänst.

De bakomliggande problemen till våra utmaningar i våras berodde i mångt och mycket på hur våra fiskekort konfigurerats och genom att konfigurera dem annorlunda samt ändra upplägget i samband med kortsläppet så är vi hoppfulla inför stundande säsong.

Upplägget för säsongen 2022 kommer att vara att korten kommer att släppas i omgångar för att sprida belastningen på servern och därmed minska problemen för er kortköpare.

Kortsläpp kommer att ske under över två veckors tid sker på följande sätt;

Släpp 1 – 2022-03-22 20.00 – alla sträckor april

Släpp 2 – 2022-03-24 20.00 – alla sträckor första halvan av maj

Släpp 3 – 2022-03-29 20.00 – sträcka E mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 4 – 2022-03-30 20.00 – sträcka D mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 5 – 2022-03-31 20.00 – sträcka C mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 6 – 2022-04-05 20.00 – sträcka B mitten av maj -> mitten av juni

Släpp 7 – 2022-04-07 20.00 – sträcka A mitten av maj -> mitten av juni

Vi har valt denna uppdelning för att förebygga överbelastning på servern och att få tid att hantera eventuella problem som uppkommer vid ett släpp inför nästa kortsläpp. Sträcka A är den mest attraktiva med högst förväntade samtida köptryck, denna ligger därför sist av släppen.

Ett av problemen vid kortsläppet i våras var betalningen och att det var för många som försökte betala samtidigt och genom spridningen i kortsläppet, minskar belastningen på betalningstjänsten. Det har visat sig, vid genomgången av loggar och köp, att Swish fungerat väldigt bra och inte varit så påverkade av den höga belastningen, därför rekommenderar vi att använda Swish som betalningsmedel vid köp!

Liksom tidigare gäller köp av ett kort åt gången och därefter till kassan innan ni har rätt att söka ytterligare kort.

Vi arbetar hårt för att bevara och säkerställa fiskbeståndet idag och för framtiden samt tillgängliggöra ån för flugfiske genom åtgärder i och längs ån. De senaste åren har vi t.ex. arbetat med att röja och förbättra sträcka B och de närmaste åren kommer vi att arbeta vidare med övriga sträckor där behov finns. För att ha möjlighet att utföra åtgärder av rejälare slag, typ pilrensningen på B-sträckan, krävs det att vi hyr in resurser och maskiner.

För att säkerställa att vi kan genomföra tänkta framtida åtgärder kommer priset att höjas från 300:- till 400:- per kort för säsongen 2022.

I vår ambition att uppmuntra ungdomar till framförallt torrflugefiske så kommer vi på prov att införa möjligheten att som kortinnehavare att ta med sig barn under 16 år kostnadsfritt. Rätt till fiske med delat spö, dvs. man går tillsammans och kastar en åt gången, ges efter ansökan till hej@bjorkaasumsan.se. Detta för att vi ska kunna informera tillsyningsmän om vilka som är behöriga att fiska.

18 02, 2022

Årskortsvinnare

2022-02-18T15:54:57+01:00

Vi har genomfört dragningen i utlottningen av årskortet bland kortfiskare som rapporterat sitt fiske.

Vinnaren är Joakim Nilsson!

Stort grattis!

10 02, 2022

Kortsläpp 2022

2022-02-10T09:25:22+01:00

Innan vi kan gå ut med ett datum och information kring årets kortsläpp måste Fiskvårdsområdet ha ett möte i början av mars för att formellt besluta att man ska sälja fiskekort och vi inväntar detta möte innan vi går ut med information.

Vi återkommer så fort vi har fått återkoppling från FVOs möte!

4 09, 2021

Resultat elfiske 2021

2021-09-04T09:38:56+02:00

Det är mycket glädjande att förvaltningen av fiskebestånden i Björkaån bär frukt. Nyligen slutfördes elfisket inom FVO och resultatet blev mycket lyckat. Totala fångsten på fyra referenssträckor var det tredje bästa sedan 1994 och de fem senaste åren har varit de fem bästa.

Två sträckor sticker ut med det bästa resultatet någonsin, C vid Omma och E vid Lillås, men samtliga sträckor hade ett resultat över medel för hela perioden.

Vi hoppas att de senaste årens mycket goda föryngring ger ännu fler lekfiskar och ett ännu bättre sportfiske.

9 04, 2021

Fiskekortsuppdatering

2021-04-09T16:58:40+02:00

Sportfiskarnas arbete med att reda ut problemen med kortköpen verkar dessvärre dra ut på tiden men förhoppningsvis är de i slutfasen.

Korten för den förestående helgen är kontrollerade och korrekta och de av er som har dessa och som vi inte lyckats nå via direktkontakt är hjärtligt välkomna.  

Som vanligt når ni oss på hej@bjorkaasumsan.se

31 03, 2021

Fiskekortsuppdatering

2021-03-31T16:30:42+02:00

Det gick inte alls bra. Helt ärligt så gick det riktigt jäkla dåligt!

Tyvärr så höll inte löftena som vi fått om att den nya plattformen, som Fiskekort.se / Sportfiskarna byggt under en lång tid, skulle klara av den anstormningen som sker när våra kort släpps.

Som vi alla märkte var inte så fallet!

Vi kan bara djupt beklaga att så många av er upplevt problem i samband med att ni försökt köpa kort hos oss och vi jobbar tillsammans med Fiskekort.se / Sportfiskarna för att både reda ut problemen med era fiskekort och förebygga att det händer igen!

Arbetet med att reda ut problemen med kortköpen verkar dessvärre dra ut på tiden för Fiskekort.se och vi tror inte att de hinner åtgärda allt innan påskhelgen. Vi gör vad vi kan och bistår dem för att vi ska kunna lösa problemen så fort som det är möjligt!

Har ni köpt fiskekort för dag under påskhelgen som ni upplever problem med, så kontakta oss så löser vi det.  

Har ni frågor eller tankar ni vill dela med oss så når ni oss på hej@bjorkaasumsan.se