Viktigt om parkering i Björka (A-sträckan)!

Fr o m den 1/6 har vi inte längre tillgång till parkeringsplatsen i Björka.
Vi har dock genom kontakt med Sjöbo församling fått tillgång till parkering på gräsytan vid sidan om församlingshemmet i Björka (ca 100 m innan den ”gamla parkeringen”).
Vi hänvisar våra fiskegäster till denna parkering och tackar Sjöbo församling för hjälpen!

2015-05-05T21:21:05+02:00