Hoppa till innehåll

Mer vattenvård i Björkaån

Nu har ytterligare åtgärder för livet i Björkaån och tillflödet Grimstoftabäcken slutförts. I Grimstoftabäcken har strömbiotoper återställts inne i Sjöbo samhälle, något som uppmärksammats av Ystad Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/oringarna-har-hittat-tillbaka-till-grimstoftabacken-nu-ska-de-trivas-annu-battre/). Utöver detta har lekområden färdigställts i kvarnrännan som rinner utmed promenadstråket med det passande namnet Kärleksstigen. Nu kan även öringen ge skäl för namnet när de under november tar lekområdena i besittning för att producera en ny generation. I Björkaån nedströms Grimstoftabäckens utflöde har strömbiotoper blockåterställts. Nu finns alltså möjlighet för strömlevande fiskar att hitta lämpliga miljöer under hela livscykeln.

Återställd strömbiotop i Grimstoftabäcken inne i Sjöbo tätort.

Lekområden för öring i kvarnrännan.

Blockåterställd sträcka i Björkaån