Hoppa till innehåll

Årets elfiske en succé!

Skånska Flugfiskeklubben har för Björka-Åsumsåns FVO räkning gjort elfiske i Björkaån med samma metodik och på fyra olika lokaler sedan 1994. Resultatet för 2017 är det överlägset bästa sedan starten och det befäster den positiva trend som observerats sedan bottennoteringarna efter millennieskiftet. I dagsläget är det svårt att ge en entydig förklaring till årets exceptionella resultat, men troligen är det en kombination av  en stadigt växande population av lekfisk och lyckliga omständigheter för de uppväxande årsungarna. Mängden lekfisk har stadigt ökat som en följd av hårdare restriktioner av fisket som infördes efter tecken på överfiske på 80- och 90-talet och några torrsomrar kring millennieskiftet.

Numera görs inga uttag, fisketrycket har reducerats och en rad fiskevårdsåtgärder har genomförts för att stärka beståndet och göra det mindre känsligt för yttre påverkan. Den svala och blöta sommaren 2017 var för gemene man en stor besvikelse, men det medförde relativt höga flöden och låga vattentemperaturer som gynnade öringen. Vi hoppas nu att årsklassen för 2017 överlever och kan utgöra en grogrund för kolonisering av de lokaler som ännu har låga tätheten så att åns produktionspotential kan utnyttjas till fullo till gagn för inte minst framtidens sportfiskare.

Resultat elfiske

Figuren visar totala antalet öringar som fångats på fyra provfiskelokaler inom Björka-Åsumsåns FVO.