Hoppa till innehåll

Summering 2018

Nu har vi kommit en bit in 2019 och det är dags att summera fiskeåret 2018!

Kortförsäljning

Korten tog slut i samma takt som tidigare år och det fanns kort kvar på sträcka B under hela säsongen. Vi är glada över att vi ser många återkommande gäster, men även en hel del nya gäster som kommer och fiskar i ån och våra gäster kommer från Trelleborg i söder till Vilhelmina i norr!

Plattformen hade lite bekymmer i samband med släppet och som mest var det ca 200 samtidiga användare som försökte köpa kort. Sportfiskarna, som sköter plattformen vi använder, jobbar på att förbättra både funktionaliteten för kortköpare och även kapaciteten för antalet användare.

Vi kan bara beklaga att plattformen inte klarade av anstormningen

Fångstrapporter

Detta är en av de stora fördelarna med våra elektroniska fiskekort, vi har en mycket bra återrapportering av fångstrapporter. Vi är mycket glada för detta för det ger oss en bra återkoppling på hur fisket är och hur de åtgärder som vi gör fungerar.

Elfiske

Som vanligt hade vi vårt elfiske i slutet av augusti och resultatet var klart över förväntat med tanke på värmen som varit, det bådar gott inför de nästkommande åren!

Statistik

Nedan finns den statistik vi har sedan år 2000, tyvärr har statistiken för 2008 & 2009 kommit bort.  Rapporterna visar tydligt att vi har en god tillväxt och det fångas flera stora fiskar och vad vi vet, så har några av de stora fiskarna fångats flera gånger under säsongen

Som ni ser så är det väsentlig skillnad från 2016 och framåt för rapporteringen och vi är väldigt glada att vi får in era fångsrapporter!

Tänk på att vi lottar ut ett årskort varje år bland dem som rapporterar sin fångst!

Värmen

Det var extremt varmt i år, både i luften och i ån. Vi har tidigare inte haft denna typen av extremvärme i ån och därför har vi inte heller haft några regler som reglerar vad som ska göras. Ett arbete har startats för att se över hur detta ska hanteras och hur och var temperaturen ska avläsas.

Olovligt fiske

Under året har våra tillsyningsmän tagit två personer som fiskat olovligt. Personerna hade fiskekort, men för en annan dag och sträcka än de befann sig på. Det är alltid kortköparens ansvar att se till att man har koll på var kortet gäller och vilket datum.

Tillsyningsmännen kommer bli mer aktiva och avvisa fiskare som fiskar olovligt! Det ligger i allas intresse att vi fiskar på rätt dag, då det är begränsat med fiskekort per dag och sträcka!