Hoppa till innehåll

Resultat elfiske 2021

Det är mycket glädjande att förvaltningen av fiskebestånden i Björkaån bär frukt. Nyligen slutfördes elfisket inom FVO och resultatet blev mycket lyckat. Totala fångsten på fyra referenssträckor var det tredje bästa sedan 1994 och de fem senaste åren har varit de fem bästa.

Två sträckor sticker ut med det bästa resultatet någonsin, C vid Omma och E vid Lillås, men samtliga sträckor hade ett resultat över medel för hela perioden.

Vi hoppas att de senaste årens mycket goda föryngring ger ännu fler lekfiskar och ett ännu bättre sportfiske.