Hoppa till innehåll

Naturkompaniets Naturbonus

Naturkompaniet skänker varje år 1 procent av kundklubbmedlemmarnas köp till inspirerande natur- och miljöprojekt runt om i Sverige och i år skänker man pengar till projekt som arbetar för en förbättrad biologisk mångfald.

Björka Åsumsåns FVO och Skånska Flugfiskeklubben är en av de organisationer som är utvalda för omröstningen bland kundklubbens medlemmar.

Vi har sökt bidrag från Naturbonusen för att förbättra lekmöjligheterna för öring vid avsnitt i ån där möjligheterna saknas. Vi kommer även att plantera lövträd runt ån för att ge skugga, motverka erosion och skapa skyddande miljöer för insekter och fåglar.

Är du medlem, in och rösta via länken du fått via mail från Naturkompaniet och hjälp oss förbättra den biologiska mångfalden!

https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/