Hoppa till innehåll

Goda öringfångster vid provfiske

Årets provfiske är slutfört och visar på en fortsatt positiv trend för öringen. De tre senaste åren är alla topp tre  sedan provfisket startade med nuvarande metod 1994. Alla sträckor visade jämnt goda fångster 2019, även om ingen riktigt var i topp.

Däremot genomfördes också en rad provfisken i Grimstoftabäcken, vilket visade på fantastiska resultat jämfört med en liknande studie för tio år sedan. Då fanns endast öring på bäckens nedersta parti närmast mynningen i Björkaån.

Nu observerades öring i hela bäckens längd och lokalt var tätheten fantastisk med upp till fyra individer per löpmeter, vilket är i klass med havsöringsbäckar. En förklaring till de höga tätheterna kan vara att bäcken används som lek och uppväxtlokal för Björkaåöringen. Förutom öring har det även fångats rikligt med elritsa, måttligt med ål och signalkräfta, samt mindre mängder av  gädda, mört, abborre, bäcknejonöga, storspigg och småspigg.