Hoppa till innehåll
 • Kolla upp/komplettera skyltningen
 • Kolla Kvarnrännan, rensa stora stopp, ta bort träd som fallit över samt stor stock nedströms ny lekbädd vid Kvarnen
 • Eco-pluggning pilar sträcka B
 • Röjning stig på E-sträckan från Badet och uppåt, se gärna om det går att röja Barleja-sträckan
 • Plocka skräp
 • Röjning på P-platserna (Stenänga (ovanför Badet)/villaområdet E-sträckan/ Ommabron/Kvarnen
 • Kolla övergångar/genomgångar
 • Ev. taggtråd tas om hand
 • Notera var det finns stora stopp i form av träd/stora grenar som finns för senare åtgärd (dom som kräver motorsåg), ta bort de stopp som går att ta utan motorsåg
 • Samla skräp under landsvägsbron på sträcka C (mycket skräp, ta med sopsäck!)
 • Sträcka D stor bok har fallit nedströms första ängen
 • Sträcka C stor bröte med träd nedströms ”Skräppebladen” eller om man så vill uppströms fd hängbron.
 • två träd över ån uppströms Stenvalvsbron, S:a Åsum (uppströms Kvarnen)
 • stor pil nedströms Kvarnen tvärs över ån
 • Bygga en stätta över stängelse på C, ca 100 meter nedströms landsvägsbron

Om du utför någon av dessa åtgärder, meddela våra riverkeepers så de kan klarskriva åtgärden!

Var försiktig ute längs ån!