31 08, 2020

Kenneth Boström får Smedmanpriset 2020!

2020-08-31T22:16:38+02:00

Vår medlem Kenneth Boström har tilldelats Smedmanpriset 2020!

Detta pris tilldelas författare och konstnärer inom sportfiske och delas ut av Dunkrokens Gille till minne av författaren och konstnären Rolf Smedman.

Vi är otroligt glada och stolta att Kenneth är medlem i vår klubb och får ta den av hans kunskap och insikt!

Juryns motivering lät:

Vakenhetens iakttagelser och eftertankens slutsatser löper som en tråd genom Kenneth Boströms gärningar; alltifrån insatser som gynnar kunskap och bygger bildning kring vattenvård och insektslära, till utrustning som optimerar fiskarens upplevelser och ansvar. Kenneth Boströms intressen, engagemang, förmåga och flit har gynnat tidskrifternas spalter och böckernas sidor till glädje för fiskarens kunskap, förkovran och utveckling.

31 08, 2020

Resultat elfiske 2020

2020-08-31T21:57:34+02:00

I helgen anordnades det årliga elfisket. Det fiskade i de vanliga lokalerna i ån och trots regn, så lyckades vi genomföra fisket.

Totalt fångades 222 öringar på de fyra lokaler som vi fiskat sedan 1994, detta är 5 bättre än 2017 som var senaste rekordnoteringen. Det innebär att de fyra senaste åren varit de fyra bästa. Dessutom fick vi drygt hundra öringar på två lokaler vid kvarnen; omlöpet under bron (57 st) respektive kvarnrännan från kvarndammen till utloppet i Björkaån (56 st).

Fisken var dessutom välväxt och i god kondition!

Trots de senaste årens värme och påverkan på vatten och fisk får vi ett fantastiskt resultat!!

Detta är väldigt kul och visar att vi är på rätt väg med våra åtgärder i ån för att säkerställa och trygga öringens framtida tillväxt!