7 05, 2017

Bron i Björka där sträcka A börjar

2017-05-07T09:28:49+02:00

Det har kommit rapporter om att bron i Björka by, där sträcka A börjar, inte är i bra skick.

Där finns en del lösa bräder, så var försiktig när ni går över bron!