Goda öringfångster vid provfiske

Årets provfiske är slutfört och visar på en fortsatt positiv trend för öringen. De tre senaste åren är alla topp tre  sedan provfisket startade med nuvarande metod 1994. Alla sträckor visade jämnt goda fångster 2019, även om ingen riktigt var i topp. Däremot genomfördes också en rad provfisken i Grimstoftabäcken, vilket visade på fantastiska resultat…Fortsätt läsa Goda öringfångster vid provfiske

Mer vattenvård i Björkaån

Nu har ytterligare åtgärder för livet i Björkaån och tillflödet Grimstoftabäcken slutförts. I Grimstoftabäcken har strömbiotoper återställts inne i Sjöbo samhälle, något som uppmärksammats av Ystad Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/oringarna-har-hittat-tillbaka-till-grimstoftabacken-nu-ska-de-trivas-annu-battre/). Utöver detta har lekområden färdigställts i kvarnrännan som rinner utmed promenadstråket med det passande namnet Kärleksstigen. Nu kan även öringen ge skäl för namnet när de under…Fortsätt läsa Mer vattenvård i Björkaån

Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort

Genom Sjöbo samhälle rinner lilla Grimstoftabäcken, som under decennier fick ta emot avloppsvatten från Sjöbo reningsverk. Det gjorde livsmiljön olämplig för de flesta fiskar. Sedan 2002 leds dock avloppsvattnet istället till infiltrationsanläggningen vid Omma, där det sedan renat når Björkaån via grundvattnet för vidare transport till Vombsjön. Förbättrad vattenkvalitet har burit frukt och medfört att…Fortsätt läsa Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort