Hartijokki!

Under sakkunnig ledning av Alexander Larsson genomförde en liten men tapper skara en lekbottenrestaureringskurs (långt ord!) med praktisk tillämpning den 19/9. Vi gjorde ett par åtgärder som ska bli spännande att följa!

Årets elfiske

Så var då 2015 års elfiske avklarat. Preliminärt resultat (öring) från fyra fiskade referenssträckor (Lillås, Landsvägsbron, Omma och Snaven) ger vid handen 119 st vilket är ett mycket bra resultat! Vi känner att vi är på rätt väg med vårt fiskevårdsarbete! Stort tack till Anders P, Anders H, BG Magnusson och Bosse B för en…Fortsätt läsa Årets elfiske